ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0322 423 104

Контакт-центр0322 423 104

22.12.2015 / 16:06

Звернення громадян

Порядок подання, розгляд та відповідь на пропозиції, заяви чи скарги регламентуються законом України «Про звернення громадян».

У разі виникнення спору з будь-яких питань, які виникають у зв’язку з постачанням природного газу ТОВ «Львівгаз збут», Ви можете звернутись  за телефоном: (032) 259-11-02 або безпосередньо до відповідних структурних підрозділів товариства:

Назва структурного підрозділу

Прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи, посада

Телефон,

години особистого прийому

Коло питань, які перебувають в компетенції підрозділу

Відділ продажів фізичним особам

Чабан Ольга Володимирівна - начальник

(032) 259-11-02 вн.1034

розрахунки зі споживачами

Відділ продажів юридичним особам

Витрикуш Світлана Степанівна-  начальник

(032) 259-11-02 вн.1101

розрахунки зі споживачами

Львівський відділ

Кащенко Владислав Васильович – старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1071

постачання природного

Буський відділ

Чіпак Галина Михайлівна - старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1139

постачання природного

Дрогобицький відділ

Мархонь Ольга Григорівна – в.о. старшого менеджера із збуту

(032) 259-11-02 вн.1147

постачання природного

Пустомитівський відділ

Фітьо Оксана Степанівна - старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1257

постачання природного

Самбірський відділ

Гринда Олександра Степанівна - старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1145

постачання природного

Стрийський відділ

Мархонь Ольга Григорівна – старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1141

постачання природного

Червоноградський відділ

Вишинська Наталя Степанівна - старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1091

постачання природного

Яворівський відділ

Батрон Орест Григорович - старший менеджер із збуту

(032) 259-11-02 вн.1146

постачання природного


У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до ТОВ «Львівгаз збут» із заявою (претензією). В заяві (для пришвидшення її розгляду) слід зазначити:

  • прізвище, ім’я, по-батькові споживача, назва заявника - юридичної особи;
  • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
  • ЕІС-код;
  • поштова адреса;
  • виклад питання, яке викликає спір;
  • суть прохання, очікуваного наслідку звернення.

Заяву-претензію можна заповнити на сайті за посиланням lv.gaszbut.com.ua або у Вашому особистому кабінеті.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Вашу претензію слід оформлювати відповідно до вимог статті 6 Господарсько-процесуального кодексу України, а саме: у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТОВ «Львівгаз збут» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Заява розглядається якнайшвидше, але не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Про  наслідки її розгляду Вам буде повідомлено до закінчення зазначеного строку.

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; E-mail:  box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/, її територіального підрозділу у Львівській області: адреса 79026 Львів, вул. Козельницька, 3, телефон(0 32) 239-23-76, 23-76, E-mail: energo.lviv@newline.net.ua; nkre@loe.lviv.ua, або до суду.

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

До уваги споживачів! Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати які Ваші  права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає. Тому, для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов’язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з ТОВ «Львівгаз збут» в ході чого Ви зможете з’ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів та забезпечити доказову базу для звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.

 

Стати клієнтом Змінити тариф